Reklamácie

Čo môžete požadovať?
V rámci uplatnenia práv z chybného plnenia nemôžete ihneď bez ďalšieho požadovať odstúpenie od zmluvy. Prvotne, ak vadu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, môžete požadovať dodanie nové veci. Táto požiadavka však nesmie byť neprimeraný vzhľadom k povahe vady veci. Ak sa vada týka len súčasti veci, má kupujúci nárok iba na výmenu tejto súčasti. Až keď uvedené nie je možné, napr. Z dôvodu, že daný výrobok sa už napríklad nevyrába, môžete požadovať odstúpenie od zmluvy. Ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte nárok na bezplatné odstránenie vady. Až keď sa rovnaká odstrániteľná vada vyskytne opakovane, tj. Minimálne trikrát alebo sa na veci vyskytne viac chýb súčasne, môžete si zvoliť medzi dodaním nové veci, výmenou chybnej súčasti alebo odstúpením od zmluvy. Ak nič z toho neuplatnite, máte nárok požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Najrýchlejšie vybavenie reklamácie dosiahnete reklamováním tovaru priamo v autorizovanom servise. Ich zoznam nájdete v návode, ktorý je priložený pri tovare, popr. v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

V prípade, že pre tovar neexistuje autorizovaný servis alebo chcete reklamáciu uplatniť priamo u nás, môžete tak urobiť dvoma možnými spôsobmi. Spoločne s tovarom doporučujeme doložiť doklad prokazujícící kúpe tovaru a vyplnený reklamačný list. Vaša reklamácia bude akceptovaný a vybavená rýchlejšie.

Reklamáciu môžete osobne odovzdať v sídle prevádzkarne v Českej Třebovej, ul. Kubelkova 1789 (po tel. dohovore na +420 777 96 96 03), alebo zaslať do Č. Třebovej.

V prípade, že chcete reklamovať tovar, ktorý sa ťažko prepravuje, prosíme najskôr o špecifikáciu reklamácie na email
info@levnesekacky.cz

Ako postupovať keď ...

 • je prijaté tovar poškodený

  Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar, zásielku.
  Ak je tovar poškodený, aj napriek tomu že je obal neporušený, je potřebanás nás bezodkladne informovať na tel. +420 777 96 96 03.

 • tovar prišlel nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

  V tomto prípade prosím napíšte na e-mail
   info@levnesekacky.cz  kde vám individuálne pomôžeme, popr. volajte na tel. +420 777 96 96 03.

Ako postupovať pri reklamácii

Kontaktujte nás a popíšte problém, ktorý s tovarom máte. Poskytneme Vám úplné a odborné informácie, oznámime Vám, či sa naozaj jedná o vadu a je možné ju odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.

S vybavením oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.

Ak posielate tovar späť do prevádzky, vždy priložte tieto doklady:

 • faktúra / daňový doklad (kópia)
 • záručný list, (ak je k tovaru vydaný)
 • vyplnený reklamačný protokol, ku stiahnutý ZDE.

Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení tovaru do prevádzkarne a končí vybavením reklamácie v prevádzke.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Je dobré vedieť

Ako funguje záruka na tovar.
Ako každý obchod, aj ten náš má svoje obchodné podmienky, ktorými sa riadi.
Ak ste si vybrali tovar a zistili, že pre vás nie je to pravé, máte možnosť vrátiť tovar v 14 dňovej lehote, u ND iba nepoužité. Formulár k stiahnutiu
 zde.